دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۴۹ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

دانلود کتاب 6 Mack Scogin Merrill Elam Knowlton Hall - Source Books in Architecture

حسین رهنما | شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۴۶ ب.ظ

 

 

نام کتاب : 6 Mack Scogin Merrill Elam Knowlton Hall - Source Books in Architecture  

نویسنده : Todd Gannon

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 160

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architectural Excursions: Frank Lloyd Wright, Holland and Europe

حسین رهنما | شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۴۲ ب.ظ

نام کتاب : Architectural Excursions: Frank Lloyd Wright, Holland and Europe

نویسنده : Donald L. Johnson, Donald Langmead

سال انتشار : 1998

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 272

انتشارات :  Greenwood

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Think Make - Bernheimer

حسین رهنما | شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۴۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Think Make - Bernheimer - New Voices in Architecture

نویسنده : Andrew Bernheimer, Jared Della Valle

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 192

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Regenerative Development and Design - A Framework for Evolving Sustainability

حسین رهنما | شنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲ ب.ظ

 

نام کتاب : Regenerative Development and Design - A Framework for Evolving Sustainability

نویسنده : Regenesis Group

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 274

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Psychology of Perspective and Renaissance Art

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۷ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Psychology of Perspective and Renaissance Art

نویسنده : Michael Kubovy

ویرایش : 1

سال انتشار : 1988

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 208

انتشارات : Cambridge University Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Miller Hull Partnership - Public Works

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۵۱ ب.ظ

 

نام کتاب : The Miller Hull Partnership - Public Works

نویسنده : The Miller Hull Partnership LLP

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 272

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Kitchen & Bath Business and Project Management

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۵۶ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Kitchen & Bath Business and Project Management

نویسنده : Cheever, Ellen; Darlington, Hank

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 370

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب BIM and Integrated Design - Strategies for Architectural Practice

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۵۳ ب.ظ

 

نام کتاب : BIM and Integrated Design - Strategies for Architectural Practice

نویسنده : Randy Deutsch

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 265

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Digital Media Design - Hypergraphics

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۵۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Digital Media Design - Hypergraphics

نویسنده : Roy McKelvey

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 160

انتشارات : Rockport Publishers

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Zero-Carbon House

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۷:۰۴ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Zero-Carbon House

نویسنده :  Cook, Martin Godfrey

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 160

انتشارات : Crowood

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Green House New Directions in Sustainable Architecture

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹ ب.ظ

نام کتاب : The Green House New Directions in Sustainable Architecture

نویسنده : Alanna Stang, Christopher Hawthorne

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 197

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Nature Of Order - سرشت نظم

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰ ب.ظ

نام کتاب :  The Nature Of Order - سرشت نظم

نویسنده : Christopher Alexander - کریستوفر الکساندر

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 350 - 750

انتشارات : Center of Enviromental Structure

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Aesthetics and Technology in Building

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۴۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Aesthetics and Technology in Building

نویسنده : Pier Luigi Nervi

ویرایش : 1

سال انتشار : 1965

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 210

انتشارات : Harvard University Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Visual Handbook of Building and Remodeling, 3rd Edition

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : The Visual Handbook of Building and Remodeling

نویسنده : Charlie Wing

ویرایش : 3

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 642

انتشارات : Taunton Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Perspective Sketching - Freehand and Digital Drawing Techniques for Artists & Designers

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Perspective Sketching - Freehand and Digital Drawing Techniques for Artists & Designers

نویسنده : Jorge Paricio

ویرایش : 3

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 226

انتشارات : Rockport Publishers

 • حسین رهنما