دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۳۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

دانلود کتاب Inside Smartgeometry Expanding the Architectural Possibilities of Computational Design

حسین رهنما | يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Inside Smartgeometry Expanding the Architectural Possibilities of Computational Design

نویسنده : Terri Peters, Brady Peters

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 275

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Digital Cities - Architectural Design

حسین رهنما | يكشنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Digital Cities

نویسنده : Neil Leach

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 139

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Landscape Design Competitions

حسین رهنما | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۳۵ ب.ظ

 

نام کتاب : Landscape Design Competitions

نویسنده : Sophia Song 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 138

انتشارات : Design Media Publishing Ltd

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Spatial Planning for a Sustainable Singapore

حسین رهنما | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۳۲ ب.ظ

 

نام کتاب : Spatial Planning for a Sustainable Singapore

نویسنده : Tai-Chee Wong, Belinda Yuen, Charles Goldblum

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 229

انتشارات : Springer Netherlands

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture in a Climate of Change

حسین رهنما | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۳۰ ب.ظ

نام کتاب :Architecture in a Climate of Change

نویسنده : Peter F Smith

ویرایش : 2

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 294

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Patterns of Architecture - Architectural Design

حسین رهنما | شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Patterns of Architecture

نویسنده :  Mark Garcia

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 147

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Rethinking Urban Parks - Public Space and Cultural Diversity

حسین رهنما | جمعه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Rethinking Urban Parks - Public Space and Cultural Diversity

نویسنده :  Setha Low, Dana Taplin, Suzanne Scheld

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 240

انتشارات : University of Texas Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب City 2.0 - The Habitat of the Future and How to Get There

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۵۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : City 2.0 - The Habitat of the Future and How to Get There

نویسنده :  TED Books

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 123

انتشارات : TED Conferences

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Mathematics of Space

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Mathematics of Space

نویسنده :  George Legendre

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 140

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Spaces between Us - Queer Settler Colonialism and Indigenous Decolonization

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۲۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Spaces between Us - Queer Settler Colonialism and Indigenous Decolonization

نویسنده :  Scott Lauria Morgensen

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 336

انتشارات : Univ Of Minnesota Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب نویفرت - Architects Data Neufert

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۱۷ ب.ظ

نام کتاب : نویفرت - Architects Data Neufert

نویسنده : Ernst & Peter Neufert

ویرایش : 3

سال انتشار : 2000

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 638

انتشارات : Blackwell Science

 • حسین رهنما

دانلود کتاب METRIC HANDBOOK Planning and Design Data

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸ ق.ظ

نام کتاب : METRIC HANDBOOK Planning and Design Data

نویسنده :  David Littlefi eld

ویرایش : 4

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 881

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب سازه به مثابه معماری 2014

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱ ق.ظ

 

نام کتاب : Structure As Architecture - A Source Book for Architects and Structural Engineers

نویسنده : Andrew Charleson

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 260

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Architect's Guide to Design-Build Services

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸ ق.ظ

 

نام کتاب : The Architect's Guide to Design-Build Services

نویسنده : The American Institute of Architects

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 450

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Facades - Principles of Construction

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Facades - Principles of Construction

نویسنده : Ulrich Knaack

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 135

انتشارات : Birkhäuser Basel

 • حسین رهنما