دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۱۲۷ مطلب با موضوع «مصالح و تکنولوژی در معماری» ثبت شده است

دانلود کتاب The Innovative Use of Materials in Architecture and Landscape Architecture

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۱۲ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Innovative Use of Materials in Architecture and Landscape Architecture - History, Theory and Performance

نویسنده : Caren Yglesias

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 216

انتشارات : McFarland

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architectural Principles in the Age of Cybernetics

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۱ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architectural Principles in the Age of Cybernetics

نویسنده : Christopher Hight

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 247

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Applied Building Physics - Ambient Conditions, Building Performance and Material Properties

حسین رهنما | دوشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳ ق.ظ

 این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

نام کتاب : Applied Building Physics - Ambient Conditions, Building Performance and Material Properties

نویسنده : Hens, Hugo

ویرایش : 2

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 362

انتشارات : Ernst & Sohn

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building Information Modeling - Applications and Practices

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۷ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Building Information Modeling - Applications and Practices

نویسنده :  Svetlana Olbina, Raja R. A. Issa

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 382

انتشارات : American Society of Civil Engineers

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Digital Turn in Architecture 1992 - 2012

حسین رهنما | جمعه, ۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Digital Turn in Architecture 1992 - 2012

نویسنده : Carpo, Mario

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 267

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Biomimetic Research for Architecture and Building Construction

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Biomimetic Research for Architecture and Building Construction - Biological Design and Integrative Structures

نویسنده : Jan Knippers, Klaus G. Nickel, Thomas Speck

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 408

انتشارات : Springer International Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Materials for Architects and Builders

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۰۳ ق.ظ

 

نام کتاب : Materials for Architects and Builders

نویسنده : Arthur Lyons

ویرایش : 5

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 512

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Smart Materials and New Technologies

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ب.ظ

نام کتاب : Smart Materials and New Technologies

نویسنده : D. Michelle Addington, Daniel L. Schodek

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 254

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Surface - Matters of Aesthetics, Materiality, and Media

حسین رهنما | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۵:۱۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Surface - Matters of Aesthetics, Materiality, and Media

نویسنده : Giuliana Bruno

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 292

انتشارات : University of Chicago Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Glass Construction Manual

حسین رهنما | شنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۵، ۰۴:۰۵ ب.ظ

 

نام کتاب :  Glass Construction Manual

نویسنده : Christian Schittich, Gerald Staib, Dieter Balkow, Matthias Schuler,Werner Sobek

ویرایش : 1

سال انتشار : 1999

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 326

انتشارات : Birkhäuser Basel

 • حسین رهنما

دانلود کتاب BIM for Building Owners and Developers

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : BIM for Building Owners and Developers

نویسنده : K Pramod Reddy

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 242

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Masonry Structural Design

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۷ ب.ظ

 

نام کتاب : Masonry Structural Design

نویسنده : Richard Klingner

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 568

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Alphabet and the Algorithm

حسین رهنما | جمعه, ۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : The Alphabet and the Algorithm

نویسنده : Mario Carpo

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 184

انتشارات : The MIT Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Cyberspace - The World of Digital Architecture

حسین رهنما | شنبه, ۴ دی ۱۳۹۵، ۰۶:۲۵ ب.ظ

 

نام کتاب : Cyberspace - The World of Digital Architecture

نویسنده : Images Australia Pty

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 212

انتشارات : Images Publishing Dist Ac

 • حسین رهنما

دانلود کتاب BIM and Integrated Design - Strategies for Architectural Practice

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۵۳ ب.ظ

 

نام کتاب : BIM and Integrated Design - Strategies for Architectural Practice

نویسنده : Randy Deutsch

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 265

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما