دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۱۲۱ مطلب با موضوع «مصالح و تکنولوژی در معماری» ثبت شده است

دانلود کتاب The Autopoiesis of Architecture Volume I & II

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۰۷ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : The Autopoiesis of Architecture Volume I & II

نویسنده : Patrik Schumacher

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011 , 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 481 , 784

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Designing Security Architecture Solutions

حسین رهنما | جمعه, ۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Designing Security Architecture Solutions

نویسنده : Jay Ramachandran

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 483

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building Dynamics Exploring Architecture of Change

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۵۴ ب.ظ

 

نام کتاب : Building Dynamics Exploring Architecture of Change

نویسنده :  Branko Kolarevic

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 304

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Constructing Architecture - Materials, Processes, Structures

حسین رهنما | جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۵۵ ب.ظ

 

نام کتاب : Constructing Architecture - Materials, Processes, Structures

نویسنده : Andrea Deplazes, G. H. Söffker

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 479

انتشارات : Birkhäuser Basel

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Modern Construction Envelope

حسین رهنما | جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۵۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Modern Construction Envelope

نویسنده :  Andrew Watts

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 511

انتشارات : Springer Vienna

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Material Strategies in Digital Fabrication

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Material Strategies in Digital Fabrication 

نویسنده : Christopher Beorkrem

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 244

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Shell Structures for Architecture: Form Finding and Optimization

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰ ق.ظ

    

نام کتاب : Shell Structures for Architecture: Form Finding and Optimization

نویسنده : Sigrid Adriaenssens, Philippe Block, Diederik Veenendaal, Chris Williams

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 314

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Biomimicry Resource Handbook - A Seed Bank of Best Practices

حسین رهنما | شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Biomimicry Resource Handbook - A Seed Bank of Best Practices

نویسنده : Baumeister, Dayna; Benyus, Janine M.; Dwyer, Jamie; Ritter, Sherry; Tocke, Rose

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : CreateSpace

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture Follows Nature-Biomimetic Principles for Innovative Design

حسین رهنما | جمعه, ۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architecture Follows Nature-Biomimetic Principles for Innovative Design

نویسنده : Mazzoleni, Ilaria

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 254

انتشارات : CRC Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Materials and Interior Design - Portfolio Skills

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است. 

 

نام کتاب : Materials and Interior Design - Portfolio Skills

نویسنده : Lorraine Farrelly, Rachael Brown

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 192

انتشارات : Laurence King Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Made by Robots - Challenging Architecture at a Larger Scale - Architectural Design

حسین رهنما | شنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است. 

 

نام کتاب : Made by Robots - Challenging Architecture at a Larger Scale - Architectural Design

نویسنده : Gramazio, Fabio; Kohler, Matthias; Picon, Antoine; Roche, François; Verebes, Tom

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 140

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Living Systems - InnovatIve Materials and Technologies for Landscape Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۲ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۲۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Living Systems - InnovatIve Materials and Technologies for Landscape Architecture

نویسنده : Liat Margolis, Alexander Robinson

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 190

انتشارات : Springer

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction

حسین رهنما | سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱ ب.ظ

 

نام کتاب : Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction

نویسنده : Barry Onouye; Kevin Kane

ویرایش : 4

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 620

انتشارات : Prentice Hall

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Intelligent Buildings and Building Automation

حسین رهنما | شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Intelligent Buildings and Building Automation

نویسنده : Shengwei Wang

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 260

انتشارات : Spon Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Best Of Detail - Materials + Finishes

حسین رهنما | سه شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۳۵ ق.ظ

 

نام کتاب : Best Of Detail - Materials + Finishes

نویسنده : Christian Schittich

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 200

انتشارات : Detail

 • حسین رهنما