دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۴۸ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانلود کتاب Introduction To Architecture

حسین رهنما | شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۹ ق.ظ

 

نام کتاب : Introduction To Architecture

نویسنده : James C. Snyder

ویرایش : 1

سال انتشار : 1979

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 450

انتشارات : Mcgraw-Hill

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Spas & Holiday Resorts

حسین رهنما | شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۵۳ ق.ظ

نام کتاب : Spas & Holiday Resorts

نویسنده : Qian Yin

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 234

انتشارات : -

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Designing with Models

حسین رهنما | شنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Designing with Models - A Studio Guide to Architectural Process Models

نویسنده : Criss B. Mills

ویرایش : 3

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 290

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب خانه سالمندان - ArchDesign Residences for the Elderly

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳ ب.ظ

نام کتاب : ArchDesign Residences for the Elderly

نویسنده : Rainer Zerbst

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 235

انتشارات :  Architectural Design

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Detail Now 01 - Curtain Wall, Office Building

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۵ ب.ظ

 

نام کتاب : Detail Now 01 - Curtain Wall, Office Building

نویسنده : Jeong-Ji Seong

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 201

انتشارات : Ca Press Co

 • حسین رهنما

دانلود کتاب CAD Fundamentals for Architecture - Portfolio Skills Architecture

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : CAD Fundamentals for Architecture - Portfolio Skills Architecture

نویسنده : Elys John

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 208

انتشارات : Laurence King Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Algorithmic Architecture

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Algorithmic Architecture

نویسنده : Kostas Terzidis

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 177

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب بوطیقای فضا - The Poetics of Space

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۶ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : The Poetics of Space

نویسنده : Gaston Bachelard

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 268

انتشارات : Penguin Booksr

 • حسین رهنما

دانلود کتاب A House on the Water - Inspiration for Living at the Water's Edge

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : A House on the Water - Inspiration for Living at the Water's Edge

نویسنده : Robert Knight

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 226

انتشارات :  Taunton Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب خانه های آلوار آلتو - Alvar Alto Houses

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۰۲:۱۳ ب.ظ

نام کتاب : Alvar Alto Houses

نویسنده : Jari Jetsonen and Sirkkaliisa Jetsonen

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 224

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Handbook of Sustainable Refurbishment - Non-Domestic Buildings

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : The Handbook of Sustainable Refurbishment - Non-Domestic Buildings

نویسنده : Nick Baker

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 172

انتشارات : Earthscan

 • حسین رهنما

دانلود کتاب معماری و راز جاودانگی - The Timeless Way of Building

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۲۴ ب.ظ

نام کتاب : معماری و راز جاودانگی -  The Timeless Way of Building

نویسنده : Christopher Alexander

سال انتشار : 1979

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 546

انتشارات :  Cess Center for Environmental

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Graphic Standards Guide To Architetural Finishes

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۱:۳۱ ب.ظ

نام کتاب : The Graphic Standards Guide To Architetural Finishes

نویسنده : ARCOM, The American Institute of Architects

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 283

انتشارات: Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Renzo Piano - Architecture Monograph

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۰۱:۲۴ ب.ظ

نام کتاب : Renzo Piano: Architecture Monograph

نویسنده : Renzo Piano

ویرایش : 1

سال انتشار : 1999

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 63

انتشارات : -

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building Ventilation - The State of the Art

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Building Ventilation - The State of the Art

نویسنده : Mat Santamouris, Peter Wouters

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 332

انتشارات : Earthscan Publications Ltd

 • حسین رهنما