دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۵۹ مطلب با موضوع «نظریه پردازی و تئوری در معماری» ثبت شده است

دانلود کتاب Beauty and Islam - Aesthetics in Islamic Art and Architecture

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱ ق.ظ

 

نام کتاب : Beauty and Islam Aesthetics in Islamic Art and Architecture

نویسنده : Valerie Gonzalez

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 153

انتشارات : I.B.Tauris

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architectural Theory - Volume I - An Anthology from Vitruvius to 1870

حسین رهنما | شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architectural Theory - Volume I - An Anthology from Vitruvius to 1870

نویسنده : Harry Francis Mallgrave

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 616

انتشارات : Blackwell Pub

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Henri Lefebvre on Space - Architecture, Urban Research, and the Production of Theory

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Henri Lefebvre on Space - Architecture, Urban Research, and the Production of Theory

نویسنده : Lukasz Stanek

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 388

انتشارات : Univ Of Minnesota Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Forty Ways to Think About Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۲۴ ق.ظ

 این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Forty Ways to Think About Architecture - Architectural History and Theory Today

نویسنده : Borden, Iain; Fraser, Murray; Penner, Barbara

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 280

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture of Thought

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۳۳ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architecture of Thought

نویسنده : Andrzej Piotrowski

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 356

انتشارات : Univ Of Minnesota Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب زبان الگو - A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction

حسین رهنما | جمعه, ۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰ ب.ظ

 

نام کتاب : زبان الگو - A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction 

نویسنده : Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein

سال انتشار : 1977

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1208

انتشارات : Cess Center for Environmental

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture and Feminism

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architecture and Feminism

نویسنده :  Elizabeth Danze, Debra Coleman

ویرایش : 1

سال انتشار : 1997

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 368

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Nature Of Order - سرشت نظم

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰ ب.ظ

نام کتاب :  The Nature Of Order - سرشت نظم

نویسنده : Christopher Alexander - کریستوفر الکساندر

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 350 - 750

انتشارات : Center of Enviromental Structure

 • حسین رهنما

دانلود کتاب AD - Narrative Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳ ب.ظ

 این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : AD - Narrative Architecture

نویسنده : Coates, Nigel

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 324

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب روح مکان - Genius Loci Towards A Phenomenology Of Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۴۷ ق.ظ

نام کتاب : روح مکان - Genius Loci Towards A Phenomenology Of Architecture

نویسنده : Christian Norberg-Schulz

سال انتشار : 1979

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 210

انتشارات : Rizzoly

 • حسین رهنما

دانلود کتاب به سوی معماری نوین - Towards a New Architecture

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۳:۳۵ ب.ظ

نام کتاب : Towards a New Architecture

نویسنده : Le Corbusier

ویرایش : 1

سال انتشار : 1989

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 318

انتشارات : Dover

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Questions of Perception Phenomenology of Architecture

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۰۹:۳۶ ق.ظ

 

نام کتاب : Questions of Perception Phenomenology of Architecture

نویسنده : Steven Holl, Juhani Pallasmaa, Alberto Perez-Gomez

ویرایش : 2

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 155

انتشارات : William Stout

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Learning from Las Vegas - یادگیری از لاس وگاس

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ب.ظ

  این کتاب به درخواست یکی از کاربران گذاشته شده است.   

نام کتاب : Learning from Las Vegas

نویسنده :  Robert Venturi, Steven Izenour, Denise Scott Brown

ویرایش : 1

سال انتشار : 1977

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 163

انتشارات : The Massachusetts Institute of Technology

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Islamic Art and Spirituality

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۰ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است. 

 

نام کتاب : Islamic Art and Spirituality

نویسنده : Seyyed Hossein Nasr

ویرایش : 1

سال انتشار : 1987

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 213

انتشارات : State University of New York Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Yes is More - An Archicomic on Architectural Evolution

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است. 

نام کتاب : Yes is More - An Archicomic on Architectural Evolution

نویسنده : Bjarke Ingels

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 400

انتشارات : Taschen

 • حسین رهنما