دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۵۹ مطلب با موضوع «نظریه پردازی و تئوری در معماری» ثبت شده است

دانلود کتاب Ambiguous spaces

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۴ ب.ظ

 

نام کتاب : Ambiguous spaces

نویسنده : Nannette Jackowski, Ricardo de Ostos

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 80

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Architecture of the Jumping Universe

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰ ب.ظ

نام کتاب : معماری پرش کیهانی - The Architecture of the Jumping Universe

نویسنده : Charles Jencks

ویرایش : 1

سال انتشار : 1995

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 177

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Chora L Works - Jacques Derrida and Peter Eisenman

حسین رهنما | جمعه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۰۷ ق.ظ

 

نام کتاب : Chora L Works - Jacques Derrida and Peter Eisenman

نویسنده : Jacques Derrida, Peter Eisenman

ویرایش : 1

سال انتشار : 1997

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 208

انتشارات : The Monacelli Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Adhocism - The Case for Improvisation

حسین رهنما | جمعه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۰۵ ق.ظ

نام کتاب : Adhocism - The Case for Improvisation

نویسنده : Charles Jencks

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 248

انتشارات : The MIT Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب An Introduction to Architectural Theory 1968 to the Present

حسین رهنما | يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۳۰ ق.ظ

    

نام کتاب : An Introduction to Architectural Theory 1968 to the Present

نویسنده :  Harry Francis Mallgrave, David Goodman

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : Wiley-Blackwell

 • حسین رهنما

دانلود کتاب LOUIS I. KAHN - Conversations with Students

حسین رهنما | يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۲۹ ق.ظ

  

نام کتاب : LOUIS I. KAHN - Conversations with Students

نویسنده : Louis I. Kahn

ویرایش : 1

سال انتشار : 1998

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 112

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Rethinking the Meaning of Place

حسین رهنما | شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۷:۵۰ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Rethinking the Meaning of Place - Conceiving Place in Architecture-urbanism

نویسنده : Lineu Castello; Nick Rands

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 277

انتشارات : Ashgate Pub. Co

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Beauty and Islam - Aesthetics in Islamic Art and Architecture

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱ ق.ظ

 

نام کتاب : Beauty and Islam Aesthetics in Islamic Art and Architecture

نویسنده : Valerie Gonzalez

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 153

انتشارات : I.B.Tauris

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architectural Theory - Volume I - An Anthology from Vitruvius to 1870

حسین رهنما | شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architectural Theory - Volume I - An Anthology from Vitruvius to 1870

نویسنده : Harry Francis Mallgrave

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 616

انتشارات : Blackwell Pub

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Henri Lefebvre on Space - Architecture, Urban Research, and the Production of Theory

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Henri Lefebvre on Space - Architecture, Urban Research, and the Production of Theory

نویسنده : Lukasz Stanek

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 388

انتشارات : Univ Of Minnesota Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Forty Ways to Think About Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۲۴ ق.ظ

 این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Forty Ways to Think About Architecture - Architectural History and Theory Today

نویسنده : Borden, Iain; Fraser, Murray; Penner, Barbara

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 280

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture of Thought

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۵، ۰۸:۳۳ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architecture of Thought

نویسنده : Andrzej Piotrowski

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 356

انتشارات : Univ Of Minnesota Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب زبان الگو - A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction

حسین رهنما | جمعه, ۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰ ب.ظ

 

نام کتاب : زبان الگو - A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction 

نویسنده : Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein

سال انتشار : 1977

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1208

انتشارات : Cess Center for Environmental

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture and Feminism

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architecture and Feminism

نویسنده :  Elizabeth Danze, Debra Coleman

ویرایش : 1

سال انتشار : 1997

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 368

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Nature Of Order - سرشت نظم

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۰ ب.ظ

نام کتاب :  The Nature Of Order - سرشت نظم

نویسنده : Christopher Alexander - کریستوفر الکساندر

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 350 - 750

انتشارات : Center of Enviromental Structure

 • حسین رهنما