دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۶۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

دانلود کتاب This Changes Everything - Capitalism vs The Climate

حسین رهنما | دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۲۲ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : This Changes Everything - Capitalism vs The Climate

نویسنده : Naomi Klein

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 576

انتشارات : Penguin Random House

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Urban Sketching Handbook - Architecture and Cityscapes

حسین رهنما | شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۳۰ ب.ظ

نام کتاب : The Urban Sketching Handbook - Architecture and Cityscapes

نویسنده : Quarry &; Gabriel Campanario

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 112

انتشارات : Quarry Books

 • حسین رهنما

دانلود کتاب El Croquis 94 Neutelings Riedijk 1992-1999

حسین رهنما | شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۴۳ ق.ظ

 

نام کتاب : El Croquis 94 Neutelings Riedijk 1992-1999

نویسنده : Neutelings Riedijk

ویرایش : 1

سال انتشار : -

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 200

انتشارات : El Croquis

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Islamic Art and Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۲۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Islamic Art and Architecture - هنر و معماری اسلامی

نویسنده : Robert Hillenbrand - رابرت هیلن برند

ویرایش : 1

سال انتشار : 1999

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 292

انتشارات : Thames and Hudson, Ltd

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Suburban Nation - The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream

حسین رهنما | جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Suburban Nation - The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream

نویسنده : Speck, Jeff; Duany, Andres; Plater-Zyberk, Elizabeth

ویرایش : 1

سال انتشار : 2000

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 562

انتشارات : Design Media Publishing Ltd

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Smart Cities - Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Smart Cities - Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia

نویسنده : Anthony M. Townsend

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 416

انتشارات : W. W. Norton & Company

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Charles Correa - architect in India

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۲۳ ب.ظ

 

نام کتاب : Charles Correa - architect in India

نویسنده : Hasan-Uddin. KHAN

ویرایش : 1

سال انتشار : 1987

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 151

انتشارات : Aperture

 • حسین رهنما

دانلود کتاب An Architecture of the Ozarks - The Works of Marlon Blackwell

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۳۳ ب.ظ

 

نام کتاب : An Architecture of the Ozarks - The Works of Marlon Blackwell - New Voices in Architecture

نویسنده : Marlon Blackwell

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 195

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Upcycle - Beyond Sustainability - Designing for Abundance

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : The Upcycle - Beyond Sustainability - Designing for Abundance

نویسنده : Braungart, Michael; McDonough, William

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 227

انتشارات : North Point Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Creating Exhibitions

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Creating Exhibitions - Collaboration in the Planning, Development, and Design of Innovative Experiences

نویسنده : Polly McKenna-Cress, Janet Kamien

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 320

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب El Croquis - Jacques Herzog & Pierre de Meuron

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳ ب.ظ

 

نام کتاب : El Croquis - Jacques Herzog & Pierre de Meuron

نویسنده : Wilfried Wang

ویرایش : 1

سال انتشار : 2000

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 208

انتشارات : Editorial Gustavo Gili

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Doorway

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Doorway

نویسنده : Simon Unwin

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 224

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building Pathology - Principles and Practice, Second Edition

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Building Pathology - Principles and Practice, Second Edition

نویسنده : David Watt

ویرایش : 2

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 320

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Basics Interior Design - Exhibition Design

حسین رهنما | شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Basics Interior Design: Exhibition Design

نویسنده : Pam Locker

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 186

انتشارات : AVA Publishing SA

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Next Generation Infrastructure - Principles for Post-Industrial Public Works

حسین رهنما | شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Next Generation Infrastructure - Principles for Post-Industrial Public Works

نویسنده : Hillary Brown

ویرایش : 3

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 252

انتشارات : Island Press

 • حسین رهنما