دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۵۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

دانلود کتاب This Changes Everything - Capitalism vs The Climate

حسین رهنما | دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۲۲ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : This Changes Everything - Capitalism vs The Climate

نویسنده : Naomi Klein

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 576

انتشارات : Penguin Random House

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Urban Sketching Handbook - Architecture and Cityscapes

حسین رهنما | شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۷:۳۰ ب.ظ

نام کتاب : The Urban Sketching Handbook - Architecture and Cityscapes

نویسنده : Quarry &; Gabriel Campanario

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 112

انتشارات : Quarry Books

 • حسین رهنما

دانلود کتاب El Croquis 94 Neutelings Riedijk 1992-1999

حسین رهنما | شنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۰۴:۴۳ ق.ظ

 

نام کتاب : El Croquis 94 Neutelings Riedijk 1992-1999

نویسنده : Neutelings Riedijk

ویرایش : 1

سال انتشار : -

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 200

انتشارات : El Croquis

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Islamic Art and Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۲۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Islamic Art and Architecture - هنر و معماری اسلامی

نویسنده : Robert Hillenbrand - رابرت هیلن برند

ویرایش : 1

سال انتشار : 1999

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 292

انتشارات : Thames and Hudson, Ltd

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Suburban Nation - The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream

حسین رهنما | جمعه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Suburban Nation - The Rise of Sprawl and the Decline of the American Dream

نویسنده : Speck, Jeff; Duany, Andres; Plater-Zyberk, Elizabeth

ویرایش : 1

سال انتشار : 2000

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 562

انتشارات : Design Media Publishing Ltd

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Smart Cities - Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Smart Cities - Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia

نویسنده : Anthony M. Townsend

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 416

انتشارات : W. W. Norton & Company

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Charles Correa - architect in India

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۵، ۰۶:۲۳ ب.ظ

 

نام کتاب : Charles Correa - architect in India

نویسنده : Hasan-Uddin. KHAN

ویرایش : 1

سال انتشار : 1987

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 151

انتشارات : Aperture

 • حسین رهنما

دانلود کتاب An Architecture of the Ozarks - The Works of Marlon Blackwell

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۰۹:۳۳ ب.ظ

 

نام کتاب : An Architecture of the Ozarks - The Works of Marlon Blackwell - New Voices in Architecture

نویسنده : Marlon Blackwell

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 195

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Upcycle - Beyond Sustainability - Designing for Abundance

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : The Upcycle - Beyond Sustainability - Designing for Abundance

نویسنده : Braungart, Michael; McDonough, William

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 227

انتشارات : North Point Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Creating Exhibitions

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Creating Exhibitions - Collaboration in the Planning, Development, and Design of Innovative Experiences

نویسنده : Polly McKenna-Cress, Janet Kamien

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 320

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Doorway

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Doorway

نویسنده : Simon Unwin

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 224

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building Pathology - Principles and Practice, Second Edition

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Building Pathology - Principles and Practice, Second Edition

نویسنده : David Watt

ویرایش : 2

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 320

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Basics Interior Design - Exhibition Design

حسین رهنما | شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Basics Interior Design: Exhibition Design

نویسنده : Pam Locker

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 186

انتشارات : AVA Publishing SA

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Next Generation Infrastructure - Principles for Post-Industrial Public Works

حسین رهنما | شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است

 

نام کتاب : Next Generation Infrastructure - Principles for Post-Industrial Public Works

نویسنده : Hillary Brown

ویرایش : 3

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 252

انتشارات : Island Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Marmol Radziner + Associates - Between Architecture and Construction

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰ ب.ظ

 

نام کتاب :  Marmol Radziner + Associates - Between Architecture and Construction

نویسنده : Leo Marmol, Ron Radziner, Karen Weise, Paul Goldberger

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 176

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما