دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۲۰۰ مطلب با موضوع «معماری پایدار» ثبت شده است

دانلود کتاب Environmentally Responsible Design - Green and Sustainable Design for Interior Designers

حسین رهنما | دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Environmentally Responsible Design - Green and Sustainable Design for Interior Designers

نویسنده : Louise Jones

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 432

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب New Eco Homes - New Ideas for Sustainable Living

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : New Eco Homes - New Ideas for Sustainable Living

نویسنده : Juhani Pallasmaa

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 192

انتشارات : Harper Design

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Hamzah & Yeang - Ecology of the Sky

حسین رهنما | شنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Hamzah & Yeang - Ecology of the Sky

نویسنده : Ivor Richards

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه :249

انتشارات : Images Publishing Group

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Educational and Technological Approaches to Renewable Energy

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۳۰ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Educational and Technological Approaches to Renewable Energy

نویسنده : Walter Leal Filho, Julia Gottwald

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 236

انتشارات : Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Passive Solar Energy Book

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۵:۵۸ ب.ظ

         این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.       

 

نام کتاب : The Passive Solar Energy Book 

نویسنده : Edward Mazria

ویرایش : 1

سال انتشار : 1979

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 448

انتشارات : Rodale Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Mechanical and Electrical Equipment for Buildings 2014

حسین رهنما | يكشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۵، ۰۶:۲۶ ب.ظ

    

نام کتاب : Mechanical and Electrical Equipment for Buildings

نویسنده : Walter T. Grondzik, Alison G. Kwok

ویرایش : 12

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1855

انتشارات :  John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Site Analysis: Informing Context-Sensitive and Sustainable Site Planning and Design

حسین رهنما | جمعه, ۳۰ مهر ۱۳۹۵، ۰۷:۵۳ ب.ظ

 

نام کتاب : Site Analysis: Informing Context-Sensitive and Sustainable Site Planning and Design

نویسنده : James A. LaGro Jr

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 479

انتشارات :  John Wiley & Sons, Inc

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Future Forms and Design for Sustainable Cities

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹ ق.ظ

 

نام کتاب : Future Forms and Design for Sustainable Cities

نویسنده : Mike Jenks, Nicola Dempsey

ویرایش : 4

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 459

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Worlds Greenest Buildings

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۰۳:۲۳ ب.ظ

 

نام کتاب : The World's Greenest Buildings - Promise Versus Performance in Sustainable Design

نویسنده : Jerry Yudelson, Ulf Meyer

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Design with Climate - Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Design with Climate - Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism

نویسنده : Victor Olgyay, Donlyn Lyndon

ویرایش : 1

سال انتشار : 1963

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 200

انتشارات : Princeton University Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Future of Sustainable Cities - Critical Reflections

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۰۱:۰۱ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Future of Sustainable Cities - Critical Reflections

نویسنده : John Flint, Mike Raco

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 272

انتشارات : Policy Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Dimensions of the Sustainable City

حسین رهنما | شنبه, ۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است. 

 

نام کتاب : Dimensions of the Sustainable City

نویسنده : Mike Jenks, Colin A Jones

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : Springer Netherlands

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Sustainable Design - A Critical Guide

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Sustainable Design - A Critical Guide

نویسنده : David Bergman

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 144

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Sustainable Construction Processes - A Resource Text

حسین رهنما | شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Sustainable Construction Processes - A Resource Text

نویسنده : Steve Goodhew

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 392

انتشارات : Wiley-Blackwell

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Energy Modeling and Computations in the Building Envelope

حسین رهنما | جمعه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

 

نام کتاب : Energy Modeling and Computations in the Building Envelope

نویسنده : Dimitrov, Aleksandŭr Vasilev

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 317

انتشارات : CRC Press

 • حسین رهنما