دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۴۶ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانلود کتاب Prefabricated Systems - Principles of Construction

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Prefabricated Systems - Principles of Construction

نویسنده : Ulrich KnaackSharon Chung-KlatteReinhard Hasselbach

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 133

انتشارات : Birkhauser

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architectural Graphic Standards

حسین رهنما | شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۰۷:۰۵ ب.ظ

نام کتاب : Architectural Graphic Standards

نویسنده : Ramsey, Charles George

ویرایش : 10

سال انتشار : 2000

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1087

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب 50Award Winning House

حسین رهنما | شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : 50Award Winning House

نویسنده : Chengdi Liu

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 358

انتشارات : LST Publishing House

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture of The Western World

حسین رهنما | جمعه, ۲۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architecture of The Western World

نویسنده : Michael Raeburn, Hugh Carson

ویرایش : 1

سال انتشار : 1984

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 304

انتشارات : Crescent Books

 • حسین رهنما

دانلود کتاب A History of Ottoman Architecture

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸ ب.ظ

نام کتاب : A History of Ottoman Architecture

نویسنده : J. Freely

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 457

انتشارات : WITPRESS

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Construction Drawings and Details for Interiors

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳ ب.ظ

نام کتاب : Construction Drawings and Details for Interiors

نویسنده : W. Otie Kilmer, Rosemary Kilmer, Kilmer, Stephen Hanessian

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 259

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب A History of Architecture - Settings and Rituals

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : A History of Architecture - Settings and Rituals

نویسنده : Spiro Kostof, Greg Castillo, Richard Tobias

ویرایش : 2

سال انتشار : 1995

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 814

انتشارات : Oxford University Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Art of Japanese Architecture

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Art of Japanese Architecture

نویسنده : Michiko Young

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 176

انتشارات : Tuttle Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب 25Tropical Houses in the Philippines

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : 25Tropical Houses in the Philippines

نویسنده : Elizabeth V. Reyes, A. Chester Ong

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 276

انتشارات : Periplus Editions 

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architect? A Candid Guide to the Profession

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Architect? A Candid Guide to the Profession

نویسنده : Roger K. Lewis

ویرایش : 1

سال انتشار : 1998 - 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 202

انتشارات : The MIT Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Materials, Structures, and Standards

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۵۷ ب.ظ

   

نام کتاب : Materials, Structures, and Standards: All the Details Architects Need to Know But Can Never Find

نویسنده : Julia McMorrough

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 264

انتشارات : Rockport Publishers

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building with Large Clay Blocks

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۵۳ ب.ظ

    

نام کتاب : Building with Large Clay Blocks - Details Products Examples

نویسنده : Theodor Hugues

ویرایش : 1

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 118

انتشارات :Birkhäuser Architecture

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Barrier-Free Design - Principles Planning Examples

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۵۰ ب.ظ

    

نام کتاب : Barrier-Free Design - Principles Planning Examples

نویسنده : Oliver Heiss

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 112

انتشارات : Birkhäuser Architecture

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Contemporary Details

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ

   

نام کتاب : Contemporary Details

نویسنده : Nonie Niesewand

ویرایش : 1

سال انتشار : 1999

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 178

انتشارات : Watson-Guptill

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Architecture Collection 3

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸ ق.ظ

 

نام کتاب : Architecture Now 3

نویسنده : Kerry Cannon

ویرایش : 1

سال انتشار : 1998

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 200

انتشارات : Images Publishing

 • حسین رهنما