دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۲۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانلود کتاب Parking Management for Smart Growth

حسین رهنما | شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Parking Management for Smart Growth

نویسنده : Richard W. Willson

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 256

انتشارات : Island Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Conceptual Design of Bridges

حسین رهنما | جمعه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Shaping Neighbourhoods- Health, Sustainability and Vitality

نویسنده : X. Haifan

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 640

انتشارات : S.K. Kataria & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Classical Orders of Architecture

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : The Classical Orders of Architecture

نویسنده : Robert Chitham

ویرایش : 2

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 229

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Shaping Neighbourhoods- Health, Sustainability and Vitality

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Shaping Neighbourhoods- Health, Sustainability and Vitality

نویسنده : Hugh Barton

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 256

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Refurbishment and Upgrading of Buildings

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Refurbishment and Upgrading of Buildings

نویسنده : Christopher A. Gorse

ویرایش : 2

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 272

انتشارات : Taylor & Francis

 • حسین رهنما

دانلود کتاب بعد پنهان - The Hidden Dimension

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۵۵ ب.ظ

نام کتاب : The Hidden Dimension

نویسنده : Edward T. Hall

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : DJVU

تعداد صفحه : 240

انتشارات : Doubleday

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building a Revolution - Chinese Architecture Since 1980

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Building a Revolution - Chinese Architecture Since 1980

نویسنده : Charlie Q. L. Xue

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 229

انتشارات : University of Washington Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Key Buildings from Prehistory to the Present - Plans, Sections and Elevations

حسین رهنما | شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Key Buildings from Prehistory to the Present - Plans, Sections and Elevations

نویسنده : Christopher A. Gorse

ویرایش : 2

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 272

انتشارات : Taylor & Francis

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Furniture Design - An Introduction to Development, Materials and Manufacturing

حسین رهنما | جمعه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Furniture Design - An Introduction to Development, Materials and Manufacturing

نویسنده : Lawson, Stuart

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 224

انتشارات : Laurence King Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Visionaries and Planners - The Garden City Movement and the Modern Community

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ق.ظ

 

نام کتاب : Visionaries and Planners - The Garden City Movement and the Modern Community

نویسنده : Stanley Buder

ویرایش : 1

سال انتشار : 1990

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 289

انتشارات : Oxford University Press, USA

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Residential Complexes - Architectural Design

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۱۷ ق.ظ

لینک اصلاح شد

 

نام کتاب : Residential Complexes - Architectural Design

نویسنده : Carles Broto

ویرایش : 2

سال انتشار : 1999

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 223

انتشارات : Links International

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Charles Robert Cockerell, Architect in Time

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰۹:۱۴ ق.ظ

لینک اصلاح شد

 

نام کتاب : Charles Robert Cockerell, Architect in Time -  Reflections Around Anachronistic Drawings

نویسنده : Anne Bordeleau

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 215

انتشارات :  Ashgate Pub Co

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Power of Planning- Spaces of Control and Transformation

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : The Power of Planning- Spaces of Control and Transformation

نویسنده : Oren Yiftachel, Jo Little, David Hedgcock, Ian Alexander

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : DJVU

تعداد صفحه : 236

انتشارات : Springer

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Educating Architects - How Tomorrow's Practitioners Will Learn Today

حسین رهنما | شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Educating Architects - How Tomorrow's Practitioners Will Learn Today

نویسنده : Neil Spiller

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : Epub

تعداد صفحه : 352

انتشارات : Thames & Hudson

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Simplified Engineering for Architects and Builders

حسین رهنما | يكشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ

نام کتاب : Simplified Engineering for Architects and Builders

نویسنده : James Ambrose, Patrick Tripeny

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 736

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما