دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

۲۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

دانلود کتاب Environmental Psychology - An Introduction

حسین رهنما | جمعه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، ۰۸:۰۸ ب.ظ

 

نام کتاب : Environmental Psychology - An Introduction

نویسنده : Linda Steg, Agnes E. van den Berg, Judith I. M. de Groot

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 406

انتشارات : Wiley-Blackwell

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Structural Timber Design to Eurocode

حسین رهنما | جمعه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Structural Timber Design to Eurocode

نویسنده : Jack Porteous; Abdy Kermani

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 556

انتشارات : Blackwell Pub

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Design Energy Simulation for Architects

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۱:۳۳ ق.ظ

 

نام کتاب : Design Energy Simulation for Architects

نویسنده : Kjell Anderson

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 272

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Live-Work Planning and Design

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲ ق.ظ

 

نام کتاب : Live-Work Planning  and Design

نویسنده : Thomas Dolan

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 269

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Brutalism - Post-War British Architecture

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ۰۲:۱۹ ب.ظ

 

نام کتاب : Brutalism - Post-War British Architecture

نویسنده : Danny Myers

ویرایش : 3

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 160

انتشارات : Crowood Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Liquid Stone - New Architecture in Concrete

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۹ ق.ظ

 

نام کتاب : Liquid Stone - New Architecture in Concrete

نویسنده : Jean-Louis Cohen, G. Martin Moeller, Jean-Louis Cohen

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 248

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Modern Alternatives - Holler & Klotzner Architecture

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸ ق.ظ

 

نام کتاب : Modern Alternatives - Holler & Klotzner Architecture

نویسنده : Alessandro Rocca

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 137

انتشارات : Springer Vienna

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Twenty Buildings Every Architect Should Understand

حسین رهنما | شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Twenty Buildings Every Architect Should Understand

نویسنده : Simon Unwin

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 438

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Ultimate Guide to Spas and Hot Tubs

حسین رهنما | جمعه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴ ق.ظ

 

نام کتاب : The Ultimate Guide to Spas and Hot Tubs

نویسنده : Terry Tamminen

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 338

انتشارات : McGraw-Hill Professional

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Engineered Transparency - The Technical Visual and Spatial Effects of Glass

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۷ ق.ظ

 

نام کتاب : Engineered Transparency - The Technical Visual and Spatial Effects of Glass

نویسنده : Michael Bell, Jeannie Kim

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 250

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Constructing the Future

حسین رهنما | دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱ ق.ظ

 

نام کتاب : Constructing the Future

نویسنده : Ghassan Lee Wu

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 439

انتشارات : Taylor & Francis

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Planning Twentieth Century Capital Cities

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷ ق.ظ

 

نام کتاب : Planning Twentieth Century Capital Cities

نویسنده : David Gordon

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 400

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Principles of Architectural Detailing

حسین رهنما | شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷ ق.ظ

  

نام کتاب : Principles of Architectural Detailing

نویسنده : Stephen Emmitt, John Olie, Peter Schmid

ویرایش : 1

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 265

انتشارات : Wiley-Blackwell

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Design for Innovative Value - Towards a Sustainable Society

حسین رهنما | جمعه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱ ق.ظ

  

نام کتاب : Design for Innovative Value - Towards a Sustainable Society

نویسنده : Machiko Miyai, Dr. Mitsutaka Matsumoto, Prof. Yasushi Umeda, Dr. Keijiro Masui, Dr. Shinichi Fukushige

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1152

انتشارات : Springer Netherlands

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Great Structures in Architecture

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۵ ق.ظ

  

نام کتاب : The Great Structures in Architecture

نویسنده : F. P. Escrig

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 267

انتشارات : WIT Press

 • حسین رهنما