دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۳۰ مطلب با موضوع «معماری بومی و معماری روستایی» ثبت شده است

دانلود کتاب Local Architecture - Building Place Craft and Community

حسین رهنما | جمعه, ۴ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

نام کتاب : Local Architecture - Building Place, Craft, and Community

نویسنده : MacKay-Lyons Brian

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 224

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Earthbag Building - The Tools, Tricks and Techniques

حسین رهنما | چهارشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۵۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Earthbag Building - The Tools, Tricks and Techniques

نویسنده : Kaki Hunter, Donald Kiffmeyer

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : New Society Publishers

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Earthen Architecture - Past, Present and Future

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۲:۳۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Earthen Architecture - Past, Present and Future

نویسنده : C. Mileto, F. Vegas, L. García Soriano, V. Cristini

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 390

انتشارات : Aperture

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Biomimetic Research for Architecture and Building Construction

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Biomimetic Research for Architecture and Building Construction - Biological Design and Integrative Structures

نویسنده : Jan Knippers, Klaus G. Nickel, Thomas Speck

ویرایش : 1

سال انتشار : 2016

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 408

انتشارات : Springer International Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture for a Changing World

حسین رهنما | دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۱۲ ب.ظ


 

نام کتاب : Architecture for a Changing World

نویسنده : James Steele

ویرایش : 1

سال انتشار : 1993

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 312

انتشارات : John Wiley & Sons


 

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Chinese Vernacular Dwelling - Peoples Daily Life with Their Houses

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Chinese Vernacular Dwelling - Peoples Daily Life with Their Houses

نویسنده : Shan Deqi

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 149

انتشارات : China Intercontinental Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Vernacular Architecture and Regional Design Cultural Process and Environmental Response

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۴۷ ب.ظ

نام کتاب : Vernacular Architecture and Regional Design Cultural Process and Environmental Response

نویسنده : Kingston Wm. Heath Ph.D

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 211

انتشارات : Architectural Press is

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Vernacular Heritage and Earthen Architecture

حسین رهنما | چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰۱:۰۱ ب.ظ

    

نام کتاب : Vernacular Heritage and Earthen Architecture

نویسنده : Mariana Correia, Gilberto Carlos, Sandra Rocha

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 896

انتشارات : CRC Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Traditional Islamic Principles of Built Environment

حسین رهنما | چهارشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹ ب.ظ

 

نام کتاب : Traditional Islamic Principles of Built Environment

نویسنده : Hisham Mortada

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 208

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture for Islamic Societies Today

حسین رهنما | شنبه, ۲ مرداد ۱۳۹۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ

نام کتاب : Architecture for Islamic Societies Today

نویسنده : James Steele

ویرایش : 1

سال انتشار : 1994

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 154

انتشارات : Academy Editions

 • حسین رهنما

دانلود کتاب New Housing Systems for the Iranian Desert Area

حسین رهنما | سه شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۲۸ ب.ظ

 

نام کتاب : New Housing Systems for the Iranian Desert Area

نویسنده : Moayeri, Hassan

ویرایش : 1

سال انتشار : 1975

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 266

انتشارات : McGill Univ. School of Architecture

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Courtyard Housing - Past, Present and Future

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۵، ۰۴:۳۷ ب.ظ

 

نام کتاب : Courtyard Housing - Past, Present and Future

نویسنده : Brian Edwards, Magda Sibley, Mohammad Hakmi, Peter Land

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 373

انتشارات : Taylor & Francis

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Old Buildings New Designs

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۵، ۰۶:۳۶ ب.ظ

 

نام کتاب : Old Buildings New Designs

نویسنده : Charles Bloszies

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 145

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Architecture

حسین رهنما | شنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ب.ظ

نام کتاب : Built to Meet Needs: Cultural Issues in Vernacular Architecture

نویسنده : Paul Oliver

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 475

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب More Straw Bale Building

حسین رهنما | شنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹ ق.ظ

    

نام کتاب : More Straw Bale Building: A Complete Guide to Designing and Building with Straw 

نویسنده : Chris Magwood, Peter Mack, Tina Therrien

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : New Society Publishers

 • حسین رهنما