دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

طبقه بندی موضوعی

۹۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

دانلود کتاب Biomimetics for Architecture & Design - Nature - Analogies - Technology

حسین رهنما | جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۳:۴۵ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Biomimetics for Architecture & Design - Nature - Analogies - Technology

نویسنده : Göran Pohl, Werner Nachtigall

ویرایش : 1

سال انتشار : 2015

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 337

انتشارات : Springer International Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Digital Fabricators

حسین رهنما | جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۷ ق.ظ

 

نام کتاب : Digital Fabricators

نویسنده : Michael Stacey

ویرایش : 1

سال انتشار : 2004

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 96

انتشارات : Riverside Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کاب Sustainability in Architecture and Urban Design

حسین رهنما | جمعه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Sustainability in Architecture and Urban Design

نویسنده : Carl Bovill

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 285

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب House - Black Swan Theory

حسین رهنما | پنجشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۴:۰۵ ب.ظ

 

نام کتاب : House - Black Swan Theory

نویسنده : Steven Holl

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 176

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Landscape Infrastructure - Case Studies by SWA

حسین رهنما | پنجشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۲۳ ب.ظ

    

نام کتاب : Landscape Infrastructure - Case Studies by SWA

نویسنده : Ying-Yu Hung, Gerdo Aquino, Charles Waldheim, Julia Czerniak,Adriaan Geuze, Alexander Robinson, Matthew Skjonsberg

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 184

انتشارات : Birkhäuser Architecture

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Walkable City - How Downtown Can Save America, One Step at a Time

حسین رهنما | پنجشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۱۵ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Walkable City - How Downtown Can Save America, One Step at a Time

نویسنده :  Jeff Speck

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 320

انتشارات : North Point Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Death and Life of Great American Cities

حسین رهنما | پنجشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۱۴ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Death and Life of Great American Cities

نویسنده :  Jane Jacobs

ویرایش : 1

سال انتشار : 1992

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 473

انتشارات : Vintage

 • حسین رهنما

دانلود کتاب فرهنگ مصور معماری 2012 - A Visual Dictionary of Architecture

حسین رهنما | پنجشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲ ق.ظ

   

نام کتاب : A Visual Dictionary of Architecture

نویسنده : Francis D. Ching

ویرایش : 2

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 336

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Low Impact Building - Housing using Renewable Materials

حسین رهنما | پنجشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

 

 

نام کتاب : Low Impact Building - Housing using Renewable Materials

نویسنده : Tom Woolley

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 252

انتشارات : Wiley-Blackwell

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Life Between Buildings - Using Public Space

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۶:۲۸ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : Life Between Buildings - Using Public Space

نویسنده :  Jan Gehl

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 216

انتشارات : Island Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Twenty-Five Buildings Every Architect Should Understand, 2nd Edition

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶ ق.ظ

 

نام کتاب : Twenty-Five Buildings Every Architect Should Understand

نویسنده : Simon Unwin

ویرایش : 2

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Working Drawing The Architects Tool

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Working Drawing The Architects Tool

نویسنده :  Annette SpiroDavid Ganzoni 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 328

انتشارات : Park Books

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Modern Architecture since 1900

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰ ب.ظ

 

 

نام کتاب : Modern Architecture since 1900

نویسنده : William J. R. Curtis

ویرایش : 1

سال انتشار : 1982

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 420

انتشارات : Phaidon Press Limited

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Thinking in Systems - A Primer

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ق.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

نام کتاب : Thinking in Systems - A Primer

نویسنده : Donella H. Meadows

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 218

انتشارات : Earthscan

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Detail 01 - Interior Design Detail

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ

 

نام کتاب :  Detail 01 - Interior Design Detail, Restaurant, Entertainment, Culture, Education

نویسنده : Choy Jihyon, Ha Jihae

ویرایش : 1

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : Archiworld

 • حسین رهنما