دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

تبلیغات
جستجو در سايت
تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

دانلود کتاب Spon's Landscape Contract Handbook, 2nd Edition

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۰۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Spon's Landscape Contract Handbook - A Guide to Good Practice and Procedures in the Management of Lump Sum Landscape Contracts

نویسنده : Hugh Clamp

ویرایش : 2

سال انتشار : 1993

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 205

انتشارات : Taylor & Francis

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Gypsum Construction Handbook

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۵۶ ب.ظ

این کتاب به درخواست یکی از کاربران قرار داده شده است.

 

نام کتاب : The Gypsum Construction Handbook

نویسنده : Jan Knippers, Klaus G. Nickel, Thomas Speck

ویرایش : 7

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 576

انتشارات : RSMeans

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Old Buildings New Designs

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۲۲ ب.ظ

 

نام کتاب : Old Buildings New Designs

نویسنده : Charles Bloszies

ویرایش : 1

سال انتشار : 2011

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 145

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building Construction Handbook - 10th Edition

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۲۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Building Construction Handbook

نویسنده : Roy Chudley, Roger Greeno

ویرایش : 10

سال انتشار : 2014

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 984

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Living Landscape

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۱۷ ب.ظ

    

نام کتاب : The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning

نویسنده : Dean Frederick Steiner

ویرایش : 2

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 496

انتشارات : Island Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Furniture Design

حسین رهنما | دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۰۵ ق.ظ

    

نام کتاب : Furniture Design

نویسنده : Jim Postell

ویرایش : 2

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 416

انتشارات : John Wiley and Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Questions of Perception Phenomenology of Architecture

حسین رهنما | دوشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۰۳ ق.ظ

 

نام کتاب : Questions of Perception Phenomenology of Architecture

نویسنده : Steven Holl, Juhani Pallasmaa, Alberto Perez-Gomez

ویرایش : 2

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 155

انتشارات : William Stout

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Time-Saver Standards for Landscape Architecture

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۴:۵۰ ب.ظ

نام کتاب : تایم سیور - Time-Saver Standards for Landscape Architecture

نویسنده : Charles Harris, Nicholas Dines

سال انتشار : 1997

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 923

انتشارات : McGraw-Hill

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Problem Seeking - An Architectural Programming Primer

حسین رهنما | شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۳۴ ب.ظ

 

نام کتاب : Problem Seeking: An Architectural Programming Primer

نویسنده : William M.Peña

سال انتشار : 2001

ویرایش: 4

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 249

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Contemporary Architecture in China - Hotels & Clubs

حسین رهنما | شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۳۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Contemporary Architecture in China - Hotels & Clubs

نویسنده : Chang, Catherine; Sun, Jianhua

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 257

انتشارات : Liaoning Science & Technology Publishing House

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Building Environment - Active and Passive Control Systems

حسین رهنما | شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۲۷ ب.ظ

    

نام کتاب : The Building Environment - Active and Passive Control Systems

نویسنده : Vaughn Bradshaw

ویرایش : 3

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 589

انتشارات : Wiley

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Detail Annual Vol 1

حسین رهنما | سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۸:۵۲ ب.ظ

    

نام کتاب : Detail Annual Vol 1

نویسنده : J.Kwang

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 265

انتشارات : Archiworld

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Detail Annual Vol 2

حسین رهنما | سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴ ق.ظ

    

نام کتاب : Detail Annual Vol 2

نویسنده : J.Kwang

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 271

انتشارات : Archiworld

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Julie Snow Architect - New Voices in Architecture

حسین رهنما | سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰ ق.ظ

 

نام کتاب : Julie Snow Architect - New Voices in Architecture

نویسنده : Julie Snow, Jan Abrams

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 144

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Bernard Tschumi & Zenith de Rouen - Source Books in Architecture 3

حسین رهنما | يكشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳ ب.ظ

 

 

نام کتاب : Bernard Tschumi & Zenith de Rouen - Source Books in Architecture 3 

نویسنده : Todd Gannon, Todd Gannon

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 160

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما