دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

جستجو در سایت
تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

دانلود کتاب Curtain Walls: Recent Developments by Cesar Pelli & Associates

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۵:۵۲ ب.ظ

   

نام کتاب : Curtain Walls: Recent Developments by Cesar Pelli & Associates

نویسنده : Michael J. Crosbie

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 177

انتشارات : Birkhäuser Architecture

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Modern Methods of Valuation

حسین رهنما | جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵ ق.ظ

  

نام کتاب : Modern Methods of Valuation

نویسنده : Eric F Shapiro; David Mackmin; Gary Sams

ویرایش : 11

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 533

انتشارات : Rotledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions

حسین رهنما | جمعه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹ ق.ظ

نام کتاب : Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions

نویسنده : Suzanne Macleod, Laura Hourston Hanks, Jonathan Hale

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 357

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Meggs' History of Graphic Design

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۹:۳۸ ب.ظ

  

   

نام کتاب : Meggs' History of Graphic Design

نویسنده : Philip B. Meggs, Alston W. Purvis

ویرایش : 15

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 624

انتشارات : John Wiley & Sons, Inc

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Chinese Gardens

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰ ب.ظ

 

نام کتاب : Chinese Gardens

نویسنده : Lou Qingxi

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 151

انتشارات : China International Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Interior Design Visual Presentation

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۵۱ ق.ظ

 

نام کتاب : Interior Design Visual Presentation

نویسنده : Maureen Mitton

ویرایش : 2

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 205

انتشارات : JOHN WILEY & SONS, INC

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Cox Architects - Selected and Current Works

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷ ق.ظ

نام کتاب : Cox Architects - Selected and Current Works

نویسنده : Stephen Dobney

ویرایش : 1

سال انتشار : 1994

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 222

انتشارات :

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Creating Green Roadways

حسین رهنما | سه شنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۵:۲۲ ب.ظ

نام کتاب : Creating Green Roadways: Integrating Cultural, Natural, and Visual Resources into Transportation

نویسنده : James L. Sipes, Matthew L. Sipes

ویرایش : 1

سال انتشار : 2013

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 289

انتشارات : ISLAND PRESS

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Japanese Stone Gardens : Origins, Meaning, Form

حسین رهنما | دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۹:۵۸ ب.ظ

  

نام کتاب : Japanese Stone Gardens : Origins, Meaning, Form

نویسنده : Stephen Mansfield; Donald Richie

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 161

انتشارات : Tuttle Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Colors - Architecture In Detail

حسین رهنما | دوشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲ ق.ظ

نام کتاب : Colors - Architecture In Detail

نویسنده : Oscar Riera Ojeda, James McCown, Paul Warchol

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 181

انتشارات : Page One Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Nano Materials in Architecture, Interior Architecture and Design

حسین رهنما | يكشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۴۲ ق.ظ

نام کتاب : Nano Materials in Architecture, Interior Architecture and Designe

نویسنده : Sylvia Leydecker

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 192

انتشارات : Birkhauser

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Professional Practice of Architectural Working Drawings

حسین رهنما | جمعه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۳۲ ق.ظ

نام کتاب : The Professional Practice of Architectural Working Drawings

نویسنده : Osamu A. Wakita, Richard M. Linde

ویرایش : 3

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 737

انتشارات : JOHN WILEY & SONS

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Skidmore, Owings and Merrill - Selected works and projects

حسین رهنما | جمعه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۲۲ ق.ظ

نام کتاب :  Skidmore, Owings and Merrill - Selected works and projects

نویسنده : Skidmore, Owings and Merrill

ویرایش : 1

سال انتشار : 1995

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 201

انتشارات : The Images Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

حسین رهنما | جمعه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۱۸ ق.ظ

نام کتاب : Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling

نویسنده : Bradley Cantrell, Wes Michaels

ویرایش : 10

سال انتشار : 2009

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1121

انتشارات : John Wiley & Sons, Inc

 • حسین رهنما

دانلود کتاب SKETCHING Drawing Tachniques for Product Designer

حسین رهنما | پنجشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۲۵ ق.ظ

نام کتاب : SKETCHING Drawing Tachniques for Product Designer

نویسنده : Koos Eissen & Roselin Steur

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 242

انتشارات : Page ONE

 • حسین رهنما