دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

تبلیغات
جستجو در سايت
تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

دانلود کتاب The Landscape Urbanism Reader

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۵۷ ب.ظ

   

نام کتاب : The Landscape Urbanism Reader

نویسنده :  Charles Waldheim

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Japanese Garden

حسین رهنما | دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۹ ق.ظ

  

نام کتاب : Japanese Gardens

نویسنده : Guenther Nitschke

ویرایش : 1

سال انتشار : 2003

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 239

انتشارات : Taschen

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Contemporary Design in Detail Small Environments

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲ ق.ظ

    

نام کتاب : Contemporary Design in Detail Small Environments

نویسنده :  Yenna Chan

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 192

انتشارات : Rockport Publishers

 • حسین رهنما

دانلود کتاب روش های تحقیق در معماری - Architectural Research Methods

حسین رهنما | شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۲۸ ب.ظ

 

این کتاب برای اولین در بین سایت های دانلود کتاب جهان برای دانلود قرار داده شده است.

نام کتاب : Architectural Research Methods

نویسنده : Linda Groat, David Wang

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 389

انتشارات : John Wiley & Sons

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Color, Space, and Style

حسین رهنما | شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶ ق.ظ

  

نام کتاب : Color, Space, and Style - All the Details Interior Designers Need to Know but Can Never Find

نویسنده : Mimi Love, Chris Grimley

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 288

انتشارات : Rockport Publishers

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Complexity and Contradiction in Architecture

حسین رهنما | پنجشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۲۰ ب.ظ

  

نام کتاب : پیچیدگی و تضاد در معماری - Complexity and Contradiction in Architecture

نویسنده :  Robert Venturi

ویرایش : 2

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 163

انتشارات : Harry N. Abrams

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Lit Interior

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۲:۵۰ ب.ظ

نام کتاب : The Lit Interior

نویسنده :  William J Fielder ,Santa Clara 

ویرایش : 1

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 159

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Working Drawings Handbook

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱ ق.ظ

  

نام کتاب : Working Drawings Handbook

نویسنده : Keith Styles

ویرایش : 3

سال انتشار : 1995

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 143

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Managing the Building Design Process

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷ ق.ظ

  

نام کتاب : Managing the Building Design Process

نویسنده : Gavin Tunstall

ویرایش : 2

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 400

انتشارات : Elsevier

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Lighting Modern Buildings

حسین رهنما | دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲ ق.ظ

  

نام کتاب : Lighting Modern Buildings

نویسنده : Derek Phillips

ویرایش : 1

سال انتشار : 2000

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 247

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Interior Color by Design

حسین رهنما | يكشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶ ق.ظ

  

نام کتاب : Interior Color by Design

نویسنده : Jonathan Poore

ویرایش : 1

سال انتشار : 1994

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 155

انتشارات : Rockport Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Designing Community

حسین رهنما | شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۳، ۰۱:۰۱ ب.ظ

نام کتاب : Designing Community: Charrettes, Masterplans and Form-based Codes

نویسنده :  David Walters

ویرایش : 1

سال انتشار : 2007

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 283

انتشارات : Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Eco-Architecture: Harmonisation Between Architecture And Nature

حسین رهنما | شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۰۳ ق.ظ

  

نام کتاب : Eco-Architecture: Harmonisation Between Architecture And Nature

نویسنده : G. Broadbent, C. A. Brebbia

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 429

انتشارات : WIT Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Educational Spaces: Volume 3

حسین رهنما | جمعه, ۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۵ ق.ظ

نام کتاب : Educational Spaces: A Pictorial Review - Volume 3

نویسنده :  Sarah Noal

ویرایش : 1

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 222

انتشارات : Images Publishing Group

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Educational Spaces: Volume 2

حسین رهنما | پنجشنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۳۱ ق.ظ

   

   

نام کتاب : Educational Spaces: A Pictorial Review - Volume 2

نویسنده : Images Publishing Group

ویرایش : 1

سال انتشار : 2001

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 177

انتشارات : Images Publishing Group

 • حسین رهنما