دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

دانلود کتاب های معماری

Download Architectural Books

جستجو در سایت
تبلیغات
طبقه بندی موضوعی

دانلود کتاب The City After The Automobile: An Architect's Vision

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۵۳ ق.ظ

نام کتاب : The City After The Automobile: An Architect's Vision

نویسنده : Moshe Safdie, Wendy Kohn

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 199

انتشارات : Westview Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب HighwayIng: Lukas Ingold & Fabio Tammaro

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۱:۴۷ ق.ظ

نام کتاب : HighwayIng: Lukas Ingold & Fabio Tammaro

نویسنده : Fabio Tammaro, Lukas Ingold

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 104

انتشارات : Springer Wien NewYork

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Architecture on Sports Facilities

حسین رهنما | شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۰۸ ب.ظ

    

نام کتاب : Architecture on Sports Facilities

نویسنده :  Carles Broto

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 221

انتشارات : Gingko Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Restaurant Space

حسین رهنما | شنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۰۲ ب.ظ

    

نام کتاب : Restaurant Space

نویسنده :  Raka dewan

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 138

انتشارات : designzens

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Dictionary of Islamic Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۴۱ ق.ظ

نام کتاب : Dictionary of Islamic Architecture

نویسنده : Andrew Petersen

ویرایش : 1

سال انتشار : 1999

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 353

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Representing Landscape Architecture

حسین رهنما | جمعه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۵:۲۷ ق.ظ

نام کتاب : Representing Landscape Architecture

نویسنده : Marc Treib

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 241

انتشارات : Taylor & Francis

 • حسین رهنما

دانلود کتاب The Construction of Drawings and Movies

حسین رهنما | پنجشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۱۰ ق.ظ

نام کتاب : The Construction of Drawings and Movies

نویسنده : Thomas Forget

ویرایش : 1

سال انتشار : 2012

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 266

انتشارات : Routledge

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Dictionary of Landscape Architecture and Construction

حسین رهنما | چهارشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۳۱ ق.ظ

نام کتاب : Dictionary of Landscape Architecture and Construction

نویسنده : Alan Christensen

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 493

انتشارات : McGraw-Hill

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Dictionary of Architecture and Construction

حسین رهنما | سه شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۹:۳۷ ق.ظ

نام کتاب : Dictionary of Architecture and Construction

نویسنده : Cyril M. Harris

ویرایش : 4

سال انتشار : 2006

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 1103

انتشارات : McGraw-Hill

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Visions of Heaven - The Dome in European Architecture

حسین رهنما | دوشنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۵۶ ق.ظ

نام کتاب : Visions of Heaven - The Dome in European Architecture

نویسنده : Victoria Hammond, David Stephenson, Keith F. Davis

ویرایش : 1

سال انتشار : 2005

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 171

انتشارات : Princeton Architectural Press

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Medical and Dental Space Planning

حسین رهنما | يكشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۲۳ ق.ظ

نام کتاب : Medical and Dental Space Planning

نویسنده : Jain Malkin

ویرایش : 3

سال انتشار : 2002

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 627

انتشارات : JOHN WILEY & SONS, INC

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Japanese Gardens: Tranquility, Simplicity, Harmony

حسین رهنما | جمعه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۴۷ ق.ظ

نام کتاب : Japanese Gardens: Tranquility, Simplicity, Harmony

نویسنده : Kimie Tada, Murata Noboru, Geeta Mehta, Noboru Murata

ویرایش : 1

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 209

انتشارات : Tuttle Publishing

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building Construction Illustrated

حسین رهنما | چهارشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۲۴ ق.ظ

  

نام کتاب : Building Construction Illustrated

نویسنده : Francis D.K. Ching

ویرایش : 4

سال انتشار : 2008

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 480

انتشارات : JOHN WILEY & SONS, INC

 • حسین رهنما

دانلود کتاب PERSPECTIVE A Guide for Artists, Architects and Designers

حسین رهنما | سه شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۶:۵۸ ق.ظ

   

  

نام کتاب : PERSPECTIVE A Guide for Artists, Architects and Designers

نویسنده : Gwen White

ویرایش : 3

سال انتشار : 1982

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 80

انتشارات : Courier International

 • حسین رهنما

دانلود کتاب Building for Boomers

حسین رهنما | دوشنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۷:۴۳ ب.ظ

  

نام کتاب : Building for Boomers

نویسنده : Judy Schriener, Mike Kephart

ویرایش : 1

سال انتشار : 2010

فرمت : PDF

تعداد صفحه : 303

انتشارات : McGraw-Hill

 • حسین رهنما